Menu
EUR

Privacy Policy

Privacy policy

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je persoonsgegevens achter. In deze Privacy Policy wordt omschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt worden op kanoshop.nl, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 22 februari 2019.

kanoshop.nl gebruikt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige, rechtmatige en verantwoorde wijze, in lijn met de toepasselijke nationale en Europese privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat:

 •  wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 •  wij goede beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen (zo slaan we je gegevens alleen op in beveiligde databases) en dezelfde beveiliginsmaatregelen ook eisen van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken;
 •  wij al jouw rechten respecteren om je gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wie zijn wij?

Paddle sports Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen door kanoshop.nl. Als je contact wilt opnemen met Kanoshop.nl, kan je de contactgegevens gebruiken die onderaan deze Privacy Policy staan vermeld.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Kanoshop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van een bestelling – om ons in staat te stellen het contract dat wij met jou hebben afgesloten na te komen;
 • Voor communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden - voor het leveren van de klantenservice, het bieden van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of om informatie over onze activiteiten te verstrekken;
 • Voor fraudepreventie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen - voor identificatie, het weerleggen van fraude en het uitvoeren van controles om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen en om aan wetgeving en regulering te voldoen;

 

Afhandelen van een bestelling

Als je bij ons een bestelling plaatst, dan hebben wij uiteraard gegevens van jou nodig om je bestelling te bezorgen en je op de hoogte te houden over je bestelling. Om die reden vragen wij van jou je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kan geen bestelling geplaatst worden en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Kies je ervoor om via overboeking te betalen, dan worden je betaalgegevens in onze administratie opgeslagen zodat wij jouw betaling aan je order kunnen koppelen.

Bij het elektronisch betalen versturen wij jouw gegevens naar onze payment provider Lightspeedpayment. Lightspeedpayment draagt zorg voor de verwerking van de betaling. 

Voor het afhandelen van bestellingen kunnen wij ook je gegevens aan derden verstrekken, voor zover dat nodig is om jou bestelling te bezorgen. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan onze bezorgdiensten. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de met jouw afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

Verbetering van onze service en reviews

Om onze service continu te verbeteren kunnen wij je gegevens gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Daarnaast verbeteren wij onze service door klantgedrag te monitoren (bijvoorbeeld door je bezoeken aan onze site te registreren met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, zoals het klikken op links en het bekijken van productpagina’s). Ook kan jij er voor kiezen om een review te schrijven om andere klanten te helpen en eventueel jouw naam zichtbaar te maken. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Voor deze doeleinden verwerken wij jouw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren of als jij hiermee hebt ingestemd.

Voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten kunnen we derde partijen inschakelen, nadat is vastgesteld dat deze derde partijen zich aan onze privacyregels houden.

 

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

 

Klantenservice


Om ervoor te zorgen dat wij jou snel van dienst zijn als je contact opneemt met onze klantenservice, maken we gebruik van jouw persoonsgegevens. In ons klantenservice-systeem kunnen we aantekeningen bewaren en de chatgesprekken registreren om jou van dienst te zijn en om onze service te analyseren en te verbeteren. Hiervoor verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren.

Voor onze klantenservicedienst maken we tevens gebruik van systemen van derden en ook van deze derden eisen wij dat zij zorgvuldig omgaan met je gegevens en dat zij goede beveiligingsmaatregelen treffen om je gegevens te beschermen.

 

Contactformulier

 

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw vraag niet beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard voor zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling van je vragen. Bij het invullen van het contactformulier geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens.

 

Promotionele doeleinden

 

Van tijd tot tijd kun je bij ons meedoen aan leuke winacties en promotiecampagnes. Als je meedoet, dan hebben we jouw naam, adres en e-mailadres nodig. Zonder deze gegevens kunnen we namelijk niet de actie uitvoeren en de prijswinnaar bekend maken. Daarnaast analyseren we aan de hand van deze gegevens ook onze acties. Bij het deelnemen aan een van onze acties of campagnes, geef je toestemming tot het verwerken van jouw gegevens. Onze analytische doeleinden zijn gebaseerd op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze acties en campagnes te verbeteren.

 

Nieuwsbrief en reclame

 

Ben je een klant van ons of heb je aangegeven dat je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen, dan sturen wij jou nieuwsbrieven waarmee wij jou op de hoogte houden van leuke acties, aanbiedingen en nieuwtjes. Je e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Onze klanten kunnen wij tevens via social media op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten. De nieuwsbrief ontvang je alleen als je hier je toestemming voor hebt gegeven. Indien je bij Kanoshop al klant bent, dan ontvang je de nieuwsbrief voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze bestaande klanten op de hoogte te houden. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om je af te melden.

 

Fraudepreventie en wettelijke verplichtingen

Soms is het nodig om klantgegevens te gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit doen wij op basis van het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten te beschermen. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens overhandigen aan overheidsinstanties (zoals de politie) wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Kanoshop.nl verzamelt, voor de bovengenoemde doeleinden, meerdere categorieën persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten:

 •  Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer)
 •  Interactiegegevens (contact met klantenservice, aantekeningen, chatgesprekken en digitaal en/of schriftelijke correspondentie)
 •  Online identifiers en surfgegevens (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag)
 •  

Kanoshop.nl verzamelt de volgende gegevens rechtstreeks van jou:

  •  Persoonsgegevens die je bij het aanmaken van een account hebt ingevoerd en/of andere gegevens die je hebt ingevoerd of verstrekt bij het gebruiken van Kanoshop.nl (naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer, andere persoonsgegevens mits deze door jou zelf zijn toegevoegd);
  •  Gegevens naar aanleiding van je aankoop van een product op Kanoshop.nl (datum en naam van gekocht product of dienst, bestellingstatus, bestelling hoeveelheid, bestellingsbedrag);
  •  Gegevens die je hebt ingevoerd om te betalen voor je bestelling (betalingsgegevens, rekeningnummer, klantnummer);
  •  Jouw surf-, zoek-, en koopgedrag op kanoshop.nl (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag);
  •  Persoonsgegevens die je overhandigt als onderdeel van correspondentie, feedback, hulp (Q&A) en geschilbeslechting (naam en overige persoonsgegevens die je zelf invoert).

 

Cookies en soortgelijke technieken

Kanoshop.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Voor meer informatie, raadpleeg het (Cookiebeleid).

 

Aan wie verstrekt Kanoshop.nl mijn persoonsgegevens?

Kanoshop.nl verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kanoshop.nl verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan derden die jouw bestelling bezorgen of politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Kanoshop.nl

 

Hoe lang bewaart Kanoshop.nl jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens

 

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Kanoshop.nl. Dit kun je onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Je hebt het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking te beperken wanneer de juistheid van je gegevens wordt geverifieerd, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij wil dat de gegevens worden beperkt in het gebruik in plaats van gewist, wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben maar jij deze gegevens wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer het door jou gemaakte bezwaar wordt beoordeeld. Dit verzoek kun je onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek de verwerking te beperken.

 

Recht van bezwaar

 

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Kanoshop.nl je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit verzoek kun je onder andere doen via het contactformulier.

 

Recht op dataportabiliteit

 

Je kunt een verzoek richten aan Kanoshop.nl voor ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dit verzoek kun je onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid.

Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Kanoshop.nl om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Voor verdere vragen over het gebruik van deze rechten, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens die onderaan deze Privacy Policy zijn vermeld. Geef alsjeblieft duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een van je rechten in het kader van de privacywetgeving.

Kanoshop.nl beantwoordt je verzoek uiterlijk binnen 1 maand, tenzij je verzoek dermate complex of veelvuldig is, dan wordt deze termijn met max. 4 maanden verlengd. Hiervan stellen we je dan binnen 1 maand op de hoogte.

 

Kan jij jouw toestemming intrekken?

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor je daadwerkelijk toestemming hebt gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Je toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de opt-out optie onderaan onze mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat de wijze waarop je persoonsgegevens door ons gebruikt worden verandert, in dat geval passen wij onze Privacy Policy aan. Wij adviseren daarom om van tijd tot tijd onze Privacy Policy te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klachten

Kanoshop.nl doet er alles aan om jouw privacy goed te beschermen en correct met jouw persoonsgegevens om te gaan. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat uiteraard graag van je. Je kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

 Online Contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het online contactformulier.

Postadres

Kanoshop.nl
Hoeksekade 141
2661 JL Bergschenhoek
[email protected]

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!